KASUTUSTINGIMUSED

Enne lehekülje kasutamist lugege hoolikalt kasutustingimusi.

Valnes WebLock kodulehekülje („saidi“) kasutamisel nõustute järgnevate tingimustega. Kui Te ei ole kasutustingimustega nõus, tuleb Teil veebileheküljelt lahkuda.

1. Ligipääsupiirangud

Selle lehekülje sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine on keelatud ilma Valnes AS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sisu muutmine on keelatud. Võite siiski ainult isiklikuks kasutuseks hoiustada oma arvutis või välja printida väljavõtteid saidilt. Avalikuks märgitud pressiteadete ja muude dokumentide kasutamine on lubatud avalikuks kommunikeerimiseks, kui infoallikas on välja toodud.

2. Garantii puudumine

Lehekülje sisu on esitatud selle olemasoleval ja kättesaadaval kujul. Saidi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu osas ei anta otseselt ega kaudselt garantiid. Valnes AS ei garanteeri, et sait või seda pakkuvad serverid on vigadeta, viirusteta või muude kahjulike komponentideta. Valnes AS jätab omale õiguse muuta saiti või tagada juurdepääs sellele oma äranägemise järgi.

3. Autoriõigused

Selle lehekülje autoriõigused kuuluvad Valnes AS-le.

4. Kaubamärgid

Sait sisaldab ettevõtte logosid, tootenimesid, brände ja muid identifitseerimissümboleid, mis on otseselt või kaudselt Valnes AS omandatud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sait võib sisaldada ka kaubamärke või registreeritud kaubamärke, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Kõikide selliste kaubamärkide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud.

5. Materjalide esitamine

Esitades materjale e-kirja või meie mistahes serverile, garanteerite, et:
a) Valnes AS võib avaldada materjali;
b) materjal ei ole konfidentsiaalne, sobib avaldamiseks ja ei sisalda viiruseid või muid kahjulikke omadusi;
c) vastutate hüvitise eest ja kaitsete Valnes AS-i süütust, kui kolmas osapool algatab menetluse seoses Teie esitatud materjaliga;
d) ei algata meie vastu menetlust seoses Teie esitatud materjaliga.

6. Lingid kolmandate osapoolte lehekülgedele

Valnes AS ei vastuta kolmandate osapoolte loodud või avaldatud materjalide eest, millele see sait on lingitud. Selliste linkide olemasolu ei viita ühegi lingitud saidi mistahes materjali heakskiitmisele ega kinnitamisele.

7. Vastutusest loobumine

Valnes AS ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis võib tuleneda saidi sisu kasutamisest või selle kasutamata jätmisest.

8. Vaidluste lahendamine

Teie ja Valnes AS vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Selles Privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Valnes AS-i kodulehel kasutatakse küpsiseid ja kuidas käsitleme isikuandmeid, mida külastaja läbi selle saidi meiega jagab.

Küpsised

Küpsiseid kasutatakse sageli paljudel kodulehtedel, nagu ka Valnes WebLock lehel. Küpsis on pisike tekstifail, mille koduleht salvestab Teie arvutisse. Küpsiste abil saab koduleht tuvastada külastaja ning jälgida, millal ja kuidas lehte kasutatakse. Selle info ja statistika põhjal saab Valnes AS parendada kodulehte parema teenuse osutamiseks.
Kui Te ei soovi saada küpsiseid või soovite saada teavitust, millal küpsised määratakse, võite seadista oma veebibrauseri niimoodi, kui see seda võimaldab.

Isikuandmete töötlemine

See veebileht sisaldab mõningaid vorme, millega saate anda Valnes AS-le oma isikuandmeid, nt nimi, telefoni number ja e-posti aadress. Küsime seda infot Teie küsimustele ja soovidele vastamiseks, kliendisuhete säilitamiseks ning selle abil parandame oma teenust. Hoiame Teie isikuandmeid mõnda aega ja võime seda kasutada Valnes AS-ga seotud materjalide saatmiseks ka tulevikus. Iga Teile saadetud e-kiri sisaldab võimalust loobuda Valnes AS-i saadud kirjadest.

Andes Valnes AS-ile selle saidi kaudu teavet, nõustute ja annate nõusoleku isikut tuvastava teabe kogumiseks ja kasutamiseks, nagu on kirjeldatud käesolevas avalduses. Võite igal ajal loobuda oma nõusolekust ja paluda Valnes AS-il kustutada oma informatsioon, saates e-kirja valnes@valnes.ee.

Valnes AS-is on isikuandmed kättesaadavad neile, kes uuendavad infot Valnes WebLock kodulehel. Teenuse osutamiseks või Teie soovi täitmiseks võidakse vajadusel avalikustada Teie andmed teistele Valnes AS töötajatele. Valnes AS ei jaga Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.

Kontakt

Võite igal ajal võtta ühendust Valnes AS-iga, kontrollimaks, et Teie isikuandmed on täpsed. Teie soovil parandame või kustutame igasugused mittetäielikud, ebatäpsed või aegunud isikuandmed. Lisainfo saamiseks palun saatke e-kiri valnes@valnes.ee.

Teiste isikuandmete töötlemine

Valnes AS-is on ligipääs isikuandmetele ja nende käsitlemine piiratud, lähtudes töötajate ülesannete täitmisest sellisele teabele, mille käsitlemine on vajalik töötajate tööülesannete täitmiseks. Isikuandmete käsitlemine on lubatud ainult tööülesannete täitmiseks. Isikuandmeid kaitstakse ühiselt aktsepteeritud tehniliste viisidega, nt salasõnade, piiratud juurdepääsu ja tulemüüridega. Valnes AS tagab sellisel viisil isikuandmete töötlemise ohutuse ja seadusega kooskõlas olemise. Juhul kui Teil on küsimusi oma isikuandmete kohta, palun saatke need e-postile valnes@valnes.ee.